22 BET, biggest odds Online!
Luaj

New Jersey Gaming Division

New Jersey Gaming Division

Autoriteti i lojërave të New Jersey-t, New Jersey Division of Gaming

Çfarë është DGE?

New Jersey Division of Gaming ose ndryshe DGE është një organ qeveritar i formuar në vitin 1977, nën juridiksionin e qeverisë locale të New Jersey. Qëllimi kryesor i autoritetit është të garantojë integritetin e kazinove, lojërave të fatit dhe faqeve të basteve online, në shtetin e New Jersey.

Mundësitë për operatorët

Një ndër detyrat kryesore të autoritetit është investigimi i kërkesave për licensë, për të gjithë operatorët që janë të interesuar në këtë industri, brenda këtij shteti. Në faqen zyrtare të DGE, https://www.nj.gov/oag/ge/index.html, mund të gjeni informacione të detajuara mbi llojin e licensave, por dhe kostot e tyre. Bashkëngjitur kësaj detyre, një tjetër përgjegjësi e komisionit është që të kontrollojë dhe monitorojë subjektet, për të parë nëse po i respektojnë apo jo kushtet e licensës. Gjithsesi në rast konstatimi shkeljesh, Autoriteti i Lojërave nuk është përgjegjës për marrjen e masave. Kjo përgjegjësi i takon Komisionit të Kontrollit të Kazinove në New Jersey. Ashtu siç i takon dhe aprovimi ose jo i licensës, pas investigimit të DGE.

Suporti për lojtarët

Autoriteti i lojërave të New Jersey-t ka në fokus dhe mbrojtjen e lojtarëve nga efektet e dëmshme të kumarit dhe lojërave të fatit. Për këtë arsye, DGE ofron një program “vetë-përjashtimi”. Ky program u jep mundësinë vet lojtarëve që të mbushin një formë me informacionin e tyre, për t’u vetëpërjashtur nga frekuentimi i çdo subjekti lojërash fati, që operon me një licensë në shtetin e New Jersey. Për të mësuar më shumë mbi këtë program mund të klikoni në linkun: https://www.nj.gov/oag/ge/selfexclusion.html.

Një tjetër opsion mjaft i rëndësishëm që u ofrohet lojtarëve nga DGE janë update-et më të fundit, në lidhje me ndryshimet në legjislacion për lojërat e fatit. Duke u njohur me këto ndryshime në faqen zyrtare, ju mund të luani të qetë, pa u shqetësuar nëse po shkelni apo jo ligjin.